تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش:ابکاری نیکل
ویژگی: شمش – cnc
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج 35 درچه 1