تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: pvd
ویژگی: ریژه
ابعاد:20*35*6/5
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک