تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش:آبکاری نیکل
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج:35 درجه یک کراپ