تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: آبکاری نیکل
ویژگی: شمش – cnc –
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک