تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: رنگ کاری الکترو استاتیک-pvd
ویژگی: شمش – cnc-ریژه
وزن:1/720
ابعاد:20*35*6/5
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک کراپ