تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج:40درجه یک آی پی آی