تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش:-pvd
ویژگی: شمش – cnc
کارتریج: 35 درجه یک