تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 40 درجه یک