تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: pvd
ویژگی: ریژه -شیلنگ دارد
وزن:1/738
ابعاد:20*23*13
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک دنیکس